Vertaal deze pagina naar:

CURSUS VOOR THERAPEUTEN

14-05-2024

Het is nu de hoogste tijd om er bij stil te gaan staan en er daadwerkelijk iets mee te gaan doen, de tijd van wegkijken is voorbij!

Alleen blinde mensen kunnen zoveel dingen negeren die fout gaan in onze wereld. Maar alleen door te praten kunnen we niets veranderen. We moeten een veilige wereld creëren. Om te beginnen de opvang van slachtoffers van allerlei soorten misdaden.

Maar ook overtreders, om te voorkomen dat ze deze plegen. 70% van de slachtoffers heeft het afgelopen jaar contact gehad met organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. 59% van hen heeft een recept. Dit is enorm! 

Het betekent dat de bestaande Diensten inconsistent, ontoereikend en gebrekkig zijn. We kunnen de resultaten van deze 'hulp' voor de slachtoffers niet eens vinden. Eén ding is zeker: uitgebreid onderzoek wijst uit dat er zeer sterke verbanden bestaan tussen geestelijke gezondheidsproblemen en de gevangenispopulatie.

Dus misschien moeten we bedenken dat al die mensen met hoge diploma's aan universiteiten gewoon niet passen in de echte hulp aan echte mensen. Waarom? Omdat het niet op universiteiten wordt onderwezen. Sterker nog: het wordt helemaal nergens onderwezen.


Laten we het dus nu zelf gaan doen!

Op deze site vindt u uitgebreide informatie. Maar bovenal zeer diepgaande training, nuchtere behandeling, hoogopgeleide menselijke benadering van zowel slachtoffers als daders. Volg Carine Hutsebau en laten we kijken hoe we deze prachtige planeet kunnen genezen.

P.S. Het is zowel voor de huidige als toekomstige verbonden therapeuten aan de Bart van Well Foundation raadzaam een cursus te gaan doen bij Carine Hutsebaut. Deze cursus is wel kostbaar, maar kan met de huidige uurtarieven een nuttige en goede investering zijn voor de therapeuten en slachtoffers, welke bovendien voor dit moment voor de therapeut fiscaal is te verrekenen.

Meer info: https://timetotalkaboutit.org/

ONZE NIEUWSTE BERICHTEN

De missie van Mirei is om mensen te begeleiden op het spirituele pad, hun bewustzijn te verruimen en om meer liefde in de wereld te brengen.

Het is nu de hoogste tijd om er bij stil te gaan staan en er daadwerkelijk iets mee te gaan doen, de tijd van wegkijken is voorbij!