Vertaal deze pagina naar:

DIS

Wat is DIS?

In het kort gezegd: Het gevoel 'los te raken van uzelf of van uw omgeving' heet dissociatie. Dingen die u dan bijvoorbeeld merkt: De tijd lijkt veel sneller of langzamer te gaan dan normaal. U vergeet (belangrijke) dingen die u heeft meegemaakt.

Wat is de oorzaak van DIS?

Een dissociatieve stoornis wordt altijd in verband gebracht met langdurige traumatische gebeurtenissen in de jeugd zoals mishandeling, seksueel misbruik, een groot verlies of een ernstige lichamelijke aandoening.

Ritueel misbruik en verdrongen herinneringen - Aline Terpstra & Esther

Bessel van der Kolk was op 28 augustus jl. de hekkensluiter van 2022, in de serie Zomergasten van de VPRO. Van der Kolk is psychiater en traumaspecialist. Rondom zijn optreden bij Zomergasten ontstond nogal wat commotie. Zo plaatste de Volkskrant twee dagen voorafgaand aan de uitzending een opiniestuk, waarin werd gewaarschuwd voor 'mogelijk desastreuze gevolgen' die zijn optreden bij de VPRO zou kunnen hebben.

Wat blijkt?

De critici winden zich vooral op over Van der Kolks opvattingen over 'verdrongen herinneringen'. De wereldwijd vermaarde psychiater bevestigt het bestaan van deze herinneringen, die een gevolg zijn van trauma. Deze verdrongen herinneringen zijn tevens een terugkerend thema in de onderzoeken en discussies rondom sadistisch ritueel misbruik (SRM).

Slachtoffers worden daarbij veelal als ongeloofwaardig neergezet, wat samenhangt met het type herinneringen die volgens Van der Kolk wel degelijk bestaan, terwijl de critici zijn expertise met alle geweld in twijfel willen trekken.

Over de mogelijke motivatie van deze critici spreekt Erik van der Horst met GZ psycholoog Aline Terpstra en slachtoffer van SRM, Esther. Daarbij komt tevens de commissie Hendriks aan bod, die is aangesteld om een onafhankelijk onderzoek naar SRM uit te voeren, hoewel dat onderzoek er alle schijn van heeft totaal niet onafhankelijk te zijn.

Hoe lang duurt een dissociatie?

Mensen met dissociatieve fugue bevinden zich soms ineens uren of zelfs dagen later op een andere plek, zonder zich bewust te zijn van hoe ze daar terecht zijn gekomen. Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS): hierbij zijn er meerdere identiteiten in een persoon aanwezig, gepaard met amnesie.

Tip voor ons allemaal

Beluister de video op de onderstaande website. Voor iedereen is deze video erg interessant om te beluisteren, zodat je weet wat DIS is en wat het doet met je als kind, die satanische ritueel misbruik heeft ondergaan en wat de effecten zijn op latere volwassen leeftijd. Het is echt verschrikkelijk wat sommige kinderen is overkomen. De video is ook interessant om je eigen kennis te verrijken, ook al heb je zelf geen problemen, kun je door deze informatie andere mensen die wel problemen hebben beter begrijpen en/of ondersteunen.

In de psychiatrie wordt DIS als schizofrenie bestempeld, als een psychiatrische ziekte of aandoening. Wat blijkt nu echter? Dat dit fenomeen in de psychiatrie graag onder het tapijt wordt geveegd, zodat het enorme en gruwelijke misbruik van kinderen, gepleegd door hooggeplaatsten niet bekend wordt bij de bevolking.

Video en meer info over DIS: https://keuringsdienstvanwaarheid.nl/189-ritueel-misbruik-en-verdrongen-herinneringen-aline-terpstra-esther

Ondersteun slachtoffers van satanisch ritueel misbruik.

Hoe? Door zelf ook onderzoek te gaan doen, zodat u weet wat er werkelijk gaande is in onze samenleving!


ONZE BOODSCHAP

Het is erg belangrijk dat we de informatie in dit artikel gaan begrijpen als samenleving zijnde. Alleen dan kunnen wij slachtoffers van seksueel misbruik en satanisch ritueel misbruik daadwerkelijk ondersteunen en kunnen we hooggeplaatsten en topambtenaren uiteindelijk exposen als daders.

ONZE NIEUWSBERICHTEN

De missie van Mirei is om mensen te begeleiden op het spirituele pad, hun bewustzijn te verruimen en om meer liefde in de wereld te brengen.

Het is nu de hoogste tijd om er bij stil te gaan staan en er daadwerkelijk iets mee te gaan doen, de tijd van wegkijken is voorbij!