Vertaal deze pagina naar:

FIGHT FOR YOUR RIGHT PROJECT

Bart van Well, (zelf overlever van een pedo netwerk), is de bedenker van het "Fight For Your Right" project voor overlevers van seksueel misbruik en satanisch ritueel misbruik.

Meer info over het project

Door middel  van het "Fight For Your Right" project kunnen slachtoffers van seksueel misbruik weerbaarder worden in de samenleving, door ze actief deel te laten nemen aan het programma van het "Fight For Your Right" project.

Doordat Bart van Well zelf slachtoffer is van seksueel misbruik en daardoor 'ervaringsdeskundige' is geworden weet Bart exact welke problemen en knelpunten kinderen en volwassen van seksueel misbruik kunnen ondervinden in de samenleving.


Vandaar dat er een speciaal programma is ontwikkeld en bedacht door Bart en in de toekomst zal worden aangeboden aan slachtoffers van seksueel misbruik.

Bent U zelf slachtoffer van seksueel misbruik of bekend met de problematiek? U kunt ons project ondersteunen door sponsor te worden, klik hier voor ons contactformulier. We zitten in de opstartfase van ons project en kunnen onze plannen verder uitrollen wanneer voldoende sponsors ons project ondersteunen.

Het programma van het "Fight For Your Right" project komt ONLINE wanneer dit helemaal is uitgewerkt en de benodigde professionals op de hoogte zijn gesteld en hun medewerking eraan verlenen. 

Doel project

Het doel van onze Foundation is om het "Fight For Your Right" project uit te laten groeien tot een landelijke organisatie, waar slachtoffers van seksueel misbruik bij terecht kunnen en gebruik kunnen maken van de tools om zich weerbaarder te maken in de samenleving.

De binnengekomen gelden en eventuele subsidies zullen in de toekomst ook gebruikt worden om meer professionals aan te kunnen trekken die de Foundation meer body kunnen geven en ook om een breder draagvlak te creëren voor specifieke hulp voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Zodat de slachtoffers de erkenning gaan krijgen als slachtoffer van seksueel misbruik en ook adequaat geholpen gaan worden, afgestemd op hun behoeftes en leefomgeving.

Wie gaat dit project mede handen en voeten geven?

Geef je op middels het contactformulier of per e-mail.