Vertaal deze pagina naar:

BART VAN WELL FOUNDATION

De oprichters van de Bart van Well Foundation (Bart van Well en Dienie Kars)
De oprichters van de Bart van Well Foundation (Bart van Well en Dienie Kars)

Stichting Bart van Well Foundation ❤️

Bart van Well en Dienie Kars kennen elkaar vanaf begin 2016.

Op 8 juni 2023 is de langgekoesterde hartenwens van Bart van Well eindelijk in vervulling gegaan en is de Bart van Well Foundation een officiële stichting geworden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en van statuten voorzien. Op 9 juni 2023 werd de stichting bij de Kamer van Koophandel als officiële stichting ingeschreven in het handelsregister. Deze mijlpaal werd bereikt, doordat Bart nu eindelijk goede en stabiele mensen om zich heen heeft verzameld en die hem een hart onder de riem steken.

Ondertekening statuten bij de notaris op 8 juni 2023
Ondertekening statuten bij de notaris op 8 juni 2023

Lees hier verder vanaf de home pagina >>

De statuten van de stichting werden bij de notaris in Tiel vastgelegd in een officiële acte en er werden bestuurders aangesteld, die de bestuurstaken gaan waarnemen als voorzitter, secretaris en penningmeester.

Onze korte termijn en lange termijn plannen zijn inmiddels vastgesteld en de doelen die wij gezamenlijk (hulpverleners, overleef-sterren, slachtoffers en ondersteuners) willen gaan verwezenlijken in de toekomst.

Bart van Well is de oprichter van de Bart van Well Foundation, de mede oprichtster is Dienie Kars. De Bart van Well Foundation is een gezamenlijk initiatief van Bart van Well en Dienie Kars om slachtoffers van seksueel misbruik en satanisch ritueel misbruik hulp te bieden, te steunen, een stem te geven en de weg te wijzen naar een goede hulpverlener of instantie die werkelijk hulp of steun biedt.

De Bart van Well Foundation verwijst inmiddels slachtoffers van seksueel misbruik en/of satanisch ritueel misbruik door naar eigen vertrouwenspersonen, ervaringsdeskundigen, therapeuten en andere hulpverleners om opgelopen trauma's, (die zich vaak uiten in te heftige emoties) te verwerken.

De Bart van Well Foundation geeft slachtoffers van seksueel misbruik een stem en biedt ze een programma aan middels het "Fight For Your Right" project, waardoor ze weerbaarder worden in de samenleving.

De organisatie van de Bart van Well Foundation was voor 8 juni 2023 gebouwd op een eigen structuur. Het betrof een eigen organisatie met eigen huisregels, die aangepast werden op het moment dat het nodig was. Dit was nodig om de groei van de Foundation te bespoedigen in het belang van alle slachtoffers die seksueel misbruik hebben meegemaakt in hun jeugd en om de juiste informatie te kunnen verstrekken naar de buitenwereld. De organisatie bestond voorheen reeds uit ambassadeurs, vele vrijwilligers, vertrouwenspersonen, therapeuten, hulpverleners, donateurs en sponsoren, die onze Foundation vorm hebben gegeven en zoals dat tot heden is uitgegroeid.

Inzicht bij de bevolking is hard nodig!

Zeer belangrijk is dat er inzicht komt voor directe naasten (familie, vrienden, buren, collega's en andere hulpverleners) waarom slachtoffers van seksueel misbruik 'anders' reageren qua emoties dan mensen die geen misbruik hebben meegemaakt in hun leven. Zodat we meer rekening kunnen gaan houden met hun 'andere' gedrag en slachtoffers daarin kunnen ondersteunen in plaats van hen weg te duwen of over te laten aan hun lot.

Veel slachtoffers van seksueel misbruik plegen zelfmoord, omdat zij niet werden gehoord, zich schaamden of terzijde werden geschoven door familie en vrienden en zij, de slachtoffers, daardoor in een isolement geraakten. Veel slachtoffers van seksueel misbruik belanden daardoor in de psychiatrie of gevangenis. Dit is een plek waar zij absoluut niet thuishoren.

Slachtoffers van seksueel misbruik moeten gehoord worden!

Daarom is het belangrijk dat slachtoffers gehoord worden en een stem krijgen in de samenleving, zodat zij eindelijk kunnen vertellen wat hen is overkomen. Zodat we daar rekening mee kunnen houden in de toekomst en zij eindelijk aan hun verwerkingsproces kunnen beginnen, maar ook wijzelf.

De Bart van Well Foundation helpt slachtoffers daarbij, maar ook de familie en hun vrienden, wat zij ervaren hebben en hebben meegemaakt met slachtoffers. Wat ouders meegemaakt hebben met hun eigen kinderen bijvoorbeeld, die slachtoffer werden van seksueel misbruik, doordat zij uit huis geplaatst werden door jeugdzorg of de kinderbescherming. Die verhalen zijn echt niet mals. Lees het boek van Robert van de Luitgaarden met de titel "Weggejorist".

Iedereen mag nu gehoord worden, ook Bart van Well, (zelf slachtoffer van seksueel misbruik en oprichter van onze Foundation). Zodat de samenleving kan herstellen van de jarenlange slavernij, onderdrukking van onze geest, misbruik en mishandeling van ons lichaam en het beroven van ons maatschappelijke welzijn.

Onze werkelijkheid

Dat is nogal wat, het is helaas de harde werkelijkheid. Ga ook onderzoek doen in het belang van alle (toekomstige) kinderen. En steun onze stichting, zodat wij verder kunnen groeien, in het belang van de samenleving.

Home >>

Getuigenis Bart van Well in Amerika

Bart van Well vloog op 4 oktober 2012 naar Amerika om een  getuigenis te doen wat hem is overkomen.

De getuigenis kun je hieronder beluisteren en bekijken (Nederlands ondertiteld).