Vertaal deze pagina naar:

MEER INFO OVER DE BART VAN WELL FOUNDATION

Wie zijn wij en wat doen wij?


Bart van Well en Dienie Kars zijn de oprichters van de Bart van Well Foundation.

De Bart van Well Foundation is een initiatief van Bart van Well en Dienie Kars om slachtoffers van seksueel misbruik te steunen, een stem te geven en de weg te wijzen naar een goede hulpverlener. 

De Bart van Well Foundation verwijst inmiddels regelmatig slachtoffers van seksueel misbruik door naar vertrouwenspersonen, therapeuten en andere hulpverleners om opgelopen trauma's te verwerken. De Bart van Well Foundation geeft slachtoffers van seksueel misbruik een stem en biedt ze een programma aan middels het "Fight For Your Right" project waardoor ze weerbaarder worden in de samenleving.

De organisatie van de Bart van Well Foundation is voorlopig gebouwd op een eigen structuur. Het betreft een eigen organisatie met eigen huisregels, die aangepast worden op het moment dat het nodig is. Dit om de groei van de Foundation te bespoedigen in het belang van alle slachtoffers die seksueel misbruik hebben meegemaakt in hun jeugd en om de juiste informatie te kunnen verstrekken naar de buitenwereld.

De organisatie bestaat uit ambassadeurs, vele vrijwilligers, vertrouwenspersonen, therapeuten, hulpverleners, donateurs en sponsoren, die onze Foundation vorm hebben gegeven en zoals dat tot heden is uitgegroeid.

Zeer belangrijk is dat er inzicht komt voor directe naasten (familie, vrienden, buren, collega's en andere hulpverleners) waarom slachtoffers van seksueel misbruik 'anders' reageren qua emoties dan mensen die geen misbruik hebben meegemaakt in hun leven. Zodat we meer rekening kunnen gaan houden met hun 'andere' gedrag en slachtoffers daarin kunnen ondersteunen in plaats van hen weg te duwen of over te laten aan hun lot.

Veel slachtoffers van seksueel misbruik plegen zelfmoord, omdat zij niet werden gehoord, zich schaamden of terzijde werden geschoven door familie en vrienden en zij, de slachtoffers, daardoor in een isolement geraakten. Veel slachtoffers van seksueel misbruik belanden daardoor in de psychiatrie of gevangenis. Dit is een plek waar zij absoluut niet thuishoren.

Daarom is het belangrijk dat slachtoffers gehoord worden en een stem krijgen in de samenleving, zodat zij eindelijk kunnen vertellen wat hen is overkomen. Zodat we daar rekening mee kunnen houden in de toekomst en zij eindelijk aan hun verwerkingsproces kunnen beginnen, maar ook wijzelf.

De Bart van Well Foundation helpt slachtoffers daarbij, maar ook de familie en hun vrienden, wat zij ervaren hebben en hebben meegemaakt met slachtoffers. Wat ouders meegemaakt hebben met hun eigen kinderen bijvoorbeeld, die slachtoffer werden van seksueel misbruik, doordat zij uit huis geplaatst werden door jeugdzorg of de kinderbescherming. Die verhalen zijn echt niet mals. Lees het boek van Robert van de Luitgaarden met de titel "Weggejorist".

Iedereen mag nu gehoord worden, ook Bart van Well, (zelf slachtoffer van seksueel misbruik en oprichter van onze Foundation). Zodat de samenleving kan herstellen van de jarenlange slavernij, onderdrukking van onze geest, misbruik en mishandeling van ons lichaam en het beroven van ons maatschappelijke welzijn.

Dat is nogal wat, het is helaas de werkelijkheid.

Ga ook onderzoek doen in het belang van alle (toekomstige) kinderen.

En steun onze Foundation, zodat wij verder kunnen groeien, in het belang van de samenleving.

Terug >>