Vertaal deze pagina naar:

VLUCHTGEDRAG IS EEN VERBORGEN OORZAAK VAN VERSLAVING

11-03-2024

Verslaving is weinig meer dan vluchtgedrag, voor een emotionele realiteit, die als onaanvaardbaar wordt ervaren.

Trauma's die emotionele beschadigingen teweeg hebben gebracht in de jeugdjaren van opgroeiende kinderen kunnen veel meer impact hebben op latere en/of volwassen leeftijd wanneer hier geen aandacht aan is geschonken. 

Volwassenen kunnen daarom op latere leeftijd in onbalans geraken met hun omgeving, die vaak niet begrijpen waarom iemand overprikkelt geraakt van bepaalde geluiden, beelden, herinneringen, triggers, ervaringen, gebeurtenissen en/of flashbacks (herbelevingen). Bepaalde gedragsstoornissen vloeien vaak voort uit te heftige emoties en trauma's in de kinderjaren. Ook kunnen neurotische gedragingen ontstaan vaak door eerder opgelopen trauma's en/of heftige emoties in de kinderjaren. Om overmatige prikkels en herinneringen te verdoven, te verminderen en of leerbaar te maken getraumatiseerde mensen wordt vaak naar verdovende middelen gegrepen, zoals alcohol en drugs. Dit is een vlucht uit de hedendaagse werkelijkheid die als ondraaglijk kan worden ervaren. Het is de taak van de hulpverlener om dit gedrag te herkennen en adequate behandeling aan te reiken. De overheid schiet hierin tekort omdat de hulpverleners hier te weinig of geen onderricht in krijgen. Seksueel misbruik en zeker satanisch ritueel misbruik wordt door de overheid niet erkend als probleem in de samenleving. Tot heden is dit een groot taboe in psychiatrische ziekenhuizen. 

Vaak worden getraumatiseerde mensen gediagnosticeerd als verslaafd of depressief en krijgen hiervoor een behandeling. De onderliggende trauma's en de daarbij ontstane emoties wordt niet gezien of gehoord. Dit is een groot gemis in onze samenleving, omdat seksueel misbruik van babies, kinderen en opgroeiende jeugdigen veel groter is dan bekend wordt gemaakt. Dit komt omdat er vaak hooggeplaatsten en topambtenaren bij betrokken zijn. Gebleken is dat in deze hoek vele daders zijn, die zelfs hun eigen kinderen ook seksueel misbruikt hebben, verhuurd of uitgeleend hebben aan satanische rituelen. Nog een weg te gaan in onze samenleving.

Sterkte als jij een overlever bent van seksueel misbruik.

Als je een dader bent is opbiechten een methode om met jezelf in het reine te komen.

ONZE NIEUWSBERICHTEN

De missie van Mirei is om mensen te begeleiden op het spirituele pad, hun bewustzijn te verruimen en om meer liefde in de wereld te brengen.

Het is nu de hoogste tijd om er bij stil te gaan staan en er daadwerkelijk iets mee te gaan doen, de tijd van wegkijken is voorbij!