Vertaal deze pagina naar:

UPDATE OVER BART VAN WELL VANUIT DE GEVANGENIS IN ZUTPHEN

15-02-2022

In deze blog zullen we U de komende 2 jaar op de hoogte houden over de detentie en het leven van Bart van Well


Bart van Well zit, zo het er nu nog naar uitziet, tot 4 februari 2024 opgesloten achter de gevangenisdeuren van justitie. Waarom? Omdat Bart door zijn trauma's, onmacht, frustraties, pijn, verdriet en PTSS zijn gedrag even niet onder controle had in septmeber 2021.

 Sinds september 2021 verblijft Bart in de gevangenis en lopen de echte daders (topambtenaren) nog steeds vrij rond. Ra ra, in Nederland kan dat schijnbaar...


Update 01-03-2022

Het gaat goed met Bart naar omstandigheden. Hij doet het goed binnen de muren van de gevangenis in Zutphen volgens z'n mentors en begeleiders. Zo het er nu naar uitziet kan binnen een paar maanden gestart worden met een vorm van begeleidend wonen.

Update 15-02-2022


Bart is op 15-02-2022 overgeplaatst naar de PI in Zutphen.

Het nieuwe adres is als volgt:

PI ACHTERHOEK
T.a.v. Bart van Well (reg.nr. 9131113)
Afdeling A - Cel 9
Verlengde Ooyerhoekseweg 21
7207 BJ  ZUTPHEN

Wil je Bart een kaartje of brief met bemoedigende woorden of iets anders toezenden? Bart zal het erg waarderen 👍

Tip: Wanneer je je telefoonnummer op je kaartje schrijft of een postzegel in je brief erbij sluit kan Bart je eventueel terugschrijven of terugbellen en je eventueel bedanken vanuit de gevangenis.

Wil je Bart financieel ondersteunen voor shag, boodschappen en zodat hij kan bellen vanuit de gevangenis? Met elke 5 of 10 euro is Bart al blij 💜

Het nieuwe Mytelio nummer van Bart is: 36822171

Link van de website staat hieronder om een bedrag te kunnen doneren. Bart heeft een pasje wat op deze manier kan worden opgewaardeerd. Door middel van het pasje kan Bart naar buiten bellen.

Vul het Mytelio nummer in van Bart op de website als je een bedrag wilt doneren. Link om te doneren: https://www2.mytelio.nl/Topup/AnonymousTopup

Wil je een groter bedrag doneren? Dan kun je het bedrag beter storten op de bankrekening van Bart van Well. De Donaties zullen dan gebruikt worden ter aanvulling voor het pasje wanneer Bart onvoldoende geld heeft op z'n pasje, zodat hij toch naar buiten kan blijven bellen.

Het bedrag wat overblijft op de bankrekening zal worden besteed om de BART VAN WELL FOUNDATION door te laten groeien naar een breder draagvlak en tevens om andere slachtoffers van seksueel misbruik te ondersteunen.

Bank: NL37 ABNA 0443 0673 76

Ten name van: BART VAN WELL

Omschrijving: Donatie


Mailen

Je kunt Bart via eMates  een e-mail sturen. Familie en relaties buiten de gevangenis kunnen dus nu contact leggen. eMates zorgt ervoor dat je bericht snel bij Bart terechtkomt. Bart kan je ook terugschrijven, dit is gratis voor Bart.


Telegram

Veel info over Bart is terug te vinden in het Telegram kanaal van de BART VAN WELL FOUNDATION. Uitnodigingslink Telegram kanaal: https://t.me/Bart_van_Well_Foundation


Bart verblijft nu op een ISD afdeling in Zutphen

Volgens de website, hieronder genoemd, is de ISD-maatregel bedoeld voor meerderjarige daders die vaak met de politie in aanraking komen. Als deze actieve veelplegers de ISD-maatregel opgelegd krijgen, kunnen zij gedurende een periode van maximaal twee jaar worden gedetineerd in een speciale ISD inrichting. De ISD-maatregel is bedoeld als alternatief voor de gevangenisstraf. Met de maatregel wordt beoogd de vicieuze cirkel van vastzitten, vrijkomen en terugvallen waardoor men weer vast komt te zitten, te doorbreken.


Anders gezegd, vanuit Zutphen zal er een therapie door justitie worden aangeboden om Bart een betere start te kunnen geven in de samenleving.


De ISD-maatregel heeft drie verschillende fasen:

1. De intramurale fase;
2. De tussenfase ofwel halfopen fase;
3. De extramurale fase.

De duur van de fasen wordt per geval bepaald, het behandelprogramma tijdens de ISD-maatregel is altijd maatwerk. Factoren die meespelen, zijn onder andere het wel of niet mee willen werken aan de behandeling, de training die men moet volgen en de voortgang van deze training. Voor het volgen van trainingen wordt ook binnen de ISD gebruik gemaakt van het programma 'terugkeeractiviteiten'.

De gemeente waar de gedetineerde verblijft in de extramurale fase is verantwoordelijkheid voor de invulling van de extramurale fase. Het gaat dan om de basisvoorzieningen inkomen, arbeid of dagbesteding en huisvesting. Om die verantwoordelijkheid in te vullen worden nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente en de directeur van de penitentiaire inrichting.

Meer info: https://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/ISD/isd-maatregel/

Na maximaal 2 jaar zal er door de gemeente Zutphen gezorgd worden voor een onderkomen, een woning onder begeleid wonen of een zelfstandige woning. Dit is afhankelijk van de vorderingen die Bart in zijn hoofd (PTSS) gaat maken de komende 2 jaar.

Uiteindelijk zijn de eerdere detenties van Bart terug te voeren op de PTSS die Bart door eerdere trauma's in zijn jeugdjaren heeft opgelopen, het niet gehoord worden door de samenleving en aan zijn lot overlatend, nadat in z'n 15e levensjaar in het pedocircuit belandde. De PTSS van Bart is tot op heden onvoldoende behandeld.

Wanneer Bart z'n PTSS beter onder controle krijgt (door verwerking van trauma's, vergeving en loslating) en niet meer getriggerd wordt door slechte of pijnlijke herinneringen (flashbacks) van de thuissituatie (scheiding ouders) en de periode in Amsterdam, toen Bart in het pedocircuit belandde als 15-jarige en slachtoffer werd van seksueel misbruik, zal het met Bart een stuk beter gaan in de toekomst.

Belangrijk is ook dat z'n  ouders, Ben van Well en Lya van de Wiel hun verhaal gaan doen, schoon schip gaan maken met zichzelf en met Bart en alles eerlijk opbiechten aan Bart waarom het verkeerd is gegaan in de jeugd van Bart vanaf zijn 6e levensjaar, zodat er uiteindelijk wederzijdse vergeving kan gaan plaatsvinden. Dit is erg belangrijk voor de genezing van Bart en om het familietrauma op te lossen en te doorbreken. Wanneer dit traject is gedaan kan Bart ook de band met z'n 3 dochters (13, 15 en 18 jaar) gaan herstellen en opbouwen.

Vergeven is de sleutel voor Bart...

Maar vergeten zal hij nooit...

Echter weet en beseft Bart ook dat alle ervaringen, hoe naar ze ook waren, je uiteindelijk daar brengt waar je gaat komen of wat je uiteindelijk gaat bereiken in je leven. Alles heeft een reden waarom iets gebeurd, niets is toeval. Zo is het.

Namens Bart van Well:


"Dank voor alle steun en de vele kaartjes die ik tot heden mocht ontvangen, het deed mij erg goed en sommige brieven raakten mij erg diep!"

Geld inzamelen | Doneeractie.nl