Vertaal deze pagina naar:

STICHTING BART VAN WELL FOUNDATION ❤️


De stichting Bart van Well Foundation is officieel op 8 juni 2023 opgericht.

Er zijn twee bestuursleden aangesteld om de stichting te besturen. Zij hebben de taken onderling verdeeld binnen de stichting en worden dagelijks terzijde gestaan door goede en betrouwbare raadgevers.

De stichting werd op 9 juni 2023 ingeschreven als officiële stichting bij de Kamer van Koophandel.

Inschrijving handelsregister K.v.K.: 90451449

Dienie Kars (medeoprichtster stichting) en Ronald Kok (notaris), foto 8 juni 2023
Dienie Kars (medeoprichtster stichting) en Ronald Kok (notaris), foto 8 juni 2023

Hartenwens stichting ❤️

De stichting is al jarenlang een hartenwens van Bart van Well voor alle slachtoffers die seksueel misbruik hebben meegemaakt in hun leven, zodat zij eindelijk echt geholpen kunnen worden door ze een stem te geven en de weg te wijzen naar een goede vertrouwenspersoon, ervaringsdeskundige en/of hulpverlener.

Bart van Well is zelf ook slachtoffer van seksueel misbruik.

Doelstelling Bart van Well Foundation

De Bart van Well Foundation is een stichting met een sociaal, ideëel en maatschappelijk doel. Namelijk het verbinden van slachtoffers van seksueel misbruik met hulpverleners en professionals in de ruimste zin van het woord, steun bieden aan ouders en verzorgers van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt in hun jeugd, en het informeren van de bevolking wat seksueel misbruik met je doet.

De stichting heeft ten doel:

 • Het bieden van hulp, ondersteuning en bemiddeling aan slachtoffers van seksueel misbruik in het traject van traumaverwerking.

 • Het bieden van hulp, ondersteuning en bemiddeling bij het opzetten van een meer jaren plan om slachtoffers te begeleiden in het weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

 • De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk zijn.

 • Het informeren van de bevolking over seksueel misbruik in de ruimste zin van het woord.


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door:

 • Het bieden van ondersteuning bij traumaverwerking.

 • Het doorverwijzen naar erkende en gespecialiseerde therapeuten.

 • Het aanbieden van en ondersteunen door diverse vormen van therapie op creatieve en/of medische basis.

 • Het bieden van juridische hulp.

 • Het bieden van informatie.

 • Het bieden van financiële hulp.

 • Het opzetten en implementeren van het Fight For Your Right project.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

 • Bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren.

 • Bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is.

 • Subsidies.

 • Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.

 • Opbrengsten van activiteiten van de stichting.

 • Alle andere baten.

Contactgegevens:

Stichting Bart van Well Foundation

Postbus 189, 4650 AD  Steenbergen, Nederland

E-mailadres: info@bart-van-well-foundation.nl

Domein website: bart-van-well-foundation.nl 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 90451449

Bankgegevens: volgen

To do's:

 • Taken verdelen binnen de stichting;
 • Bankrekening aanvragen;
 • Het verkrijgen van de ANBI status;
 • CBF keurmerk (erkend goed doel);
 • Aanvraag subsidies;
 • Officieel logo laten vervaardigen;
 • Visitekaartjes laten maken;
 • Informatiefolder stichting;
 • Opstart van het project "Fight For Your Right";
 • Het maken en bijhouden van dossiers van slachtoffers van seksueel misbruik;
 • Merchandise artikelen;
 • Informatie aanbieden middels website;
 • Organiseren bijeenkomsten voor slachtoffers, hulpverleners en ouders/familie van slachtoffers;
 • Promotie middels diverse media en talkshows;
 • Traject letselschadeclaims opstarten voor slachtoffers van seksueel misbruik;
 • Het verbinden met reeds bestaande hulpverlenende organisaties;
 • Uitbreiding van hulpverleners (vertrouwenspersonen en therapeuten);
 • SMS (Seksueel Misbruik Schadefonds) oprichten;
 • Financiële ondersteuning voor slachtoffers van een goede therapeut;
 • Het maken van een documentaire wat seksueel misbruik met je doet.

Inschrijving handelsregister K.v.K.: 90451449