Vertaal deze pagina naar:

UPDATE 25-10-2022 VAN BART VAN WELL VANUIT DE GEVANGENIS (PI ZUTPHEN)

25-10-2022

Bart van Well zit nog steeds 21 tot 22 uur per dag opgesloten in z'n cel in de gevangenis!Bart heeft het zwaar nu, heel erg zwaar...

De bovenstaande foto maakte Bart zelf toen hij nog in de kliniek zat.

Maximaal 3 uur per dag cel uit

Maximaal 3 uur per dag mag Bart van Well z'n cel uit om een uurtje te gaan luchten en een uurtje om te recreëren. Omdat Bart geen douche op zijn cel heeft kan hij in het laatste uurtje dat hij uit z'n cel mag zichzelf douchen en scheren. Dan zijn de drie uur ingevuld voor die dag.

Er zijn ook dagen bij dat Bart maar 2 uur van zijn cel af is.


Morgen mag Bart een uurtje luchten en krijgt hij een uurtje bezoek. Dus dan is hij er maar 2 uurtjes uit, de rest van de dag zit Bart weer opgesloten in zijn cel.


Onmenselijke toestanden

Onmenselijke toestanden in de Nederlandse gevangenis, wanneer je trauma's hebt overgehouden aan de periode dat je slachtoffer was van seksueel misbruik in je jeugdjaren!

Zo gaat Nederland nu dus om met slachtoffers van seksueel misbruik die last hebben van hun trauma's en emoties (PTSS). In plaats dat ze worden geholpen worden ze mentaal gebroken of worden ze verplicht om psychofarmaca (medicatie) te gaan slikken.

Hoe zou U zich nu voelen?

Stelt U zich eens voor dat U zelf in deze situatie zou moeten verblijven tot 02-02-2024 en U dan zelf slachtoffer zou zijn van seksueel misbruik in Uw jeugdjaren en daarbij trauma's en PTSS zou hebben opgelopen? Hoe zou U zich dan voelen? En te weten dat de meeste daders nog vrij rond lopen?

  De AO status is Bart nu afgenomen

De directie van de gevangenis (PI Zutphen) heeft besloten, nadat Bart op 13-10-2022 werd teruggeplaatst naar de PI Zutphen dat Bart geen aanspraak meer kan maken op zijn AO status, terwijl hij daar wel recht op heeft. De Mensenrechten (UVRM) van Bart worden hierbij geschonden.

De AO status had Bart toen hij vorig jaar september in de gevangenis belandde en tot de tijd dat hij op 06-09-2022 werd overgeplaatst naar de kliniek in Poortugaal. Omdat Bart in de kliniek geen psychofarmaca (medicatie) wilde gaan slikken, (ter ondersteuning van zijn EMDR behandeling, wat volgens zijn psychiater en psychiater in opleiding noodzakelijk was) werd hij teruggeplaatst naar de gevangenis (PI in Zutphen).

Vrijheidsberoving

Alle gevangenisbewaarders voeren het beleid van de extra vrijheidsberoving uit door de AO status niet door te voeren. Ook zijn zij, de gevangenisbewaarders, net als de directie, persoonlijk aansprakelijk voor het meewerken aan het huidige regiem en het schenden van de Mensenrechten van Bart. 

Betekenis AO status

De AO status in de gevangenis betekent dat gehele dag je celdeur open is. De AO staat voor Arbeidsongeschikt. Bart z'n celdeur zit nu echter 21 uur en soms 22 uur van de dag dag dicht. Bart is sinds 2010 voor het arbeidsproces 100% afgekeurd, omdat hij door verschillende operaties, zijn HSP en PTSS niet meer in staat is om te werken. Dit is vastgesteld door een UWV arts in 2010. Voor die tijd had Bart een goedlopend bedrijf en werden er goede recencies over hem gescheven.

Medisch matras in verband met rugklachten

Voordat Bart werd overgeplaatst naar de kliniek had hij in de PI Zutphen een medisch matras en een AO status. Bart heeft elke dag pijnklachten (lichamelijk en mentaal) en ligt veel op bed. Bart heeft veel rugklachten. Probeer het je maar eens voor te stellen om 21 of 22 uur per dag onterecht opgesloten te zitten met lichamelijke pijn, HSP en PTSS hoe je je dan voelt.

Ze proberen Bart nu mentaal te breken

Er wordt niets gedaan om Bart te helpen anders had hij namelijk een AO status gehad en een medisch matras. Ze proberen Bart nu mentaal te breken door Bart 21 uur of 22 uur per dag op te sluiten. Bart kennende, zal ze dit nooit gaan lukken.

Wij brengen alles naar buiten toe middels dit platform hoe ze met Bart omgaan in de gevangenis. Wij hebben regelmatig telefonisch contact met Bart, hij kan en mag zelf vanuit z'n eigen cel bellen met de buitenwereld middels een telefoonkaart.


Laat dit een 'Wake Up Call' zijn voor alle Nederlanders, die denken dat slachtoffers worden geholpen... Nee dus!


Kerk en bidden

Bart van Well gaat elke week in de gevangenis naar de kerk om te bidden voor zijn 3 dochters, de andere slachtoffers van seksueel misbruik en zichzelf en hoopt dat er ooit Gerechtigheid gaat komen voor alle slachtoffers die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Bart heeft en krijgt veel steun van de dominee!

Beseffende dat Bart nog tot 02-02-2024 onder de ISD maatregel valt valt hem behoorlijk zwaar. Zeker onder de extra vrijheidsbeperkende omstandigheden. Ze proberen Bart te laten flippen zodat ze een reden hebben om Bart in de isoleercel te plaatsen.

Meer info over ISD maatregel:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive/speciale-inrichting-veelplegers

Hoe kunnen wij Bart van Well hierbij ondersteunen?


Hoe gaan wij hiermee om als bevolking zijnde? Dit was toch zo'n gaaf landje? Wat kunnen we nu met z'n allen doen voor Bart van Well? Ga aub in overleg met elkaar, zodat Bart zich gesteund gaat voelen!

Bart heeft in het verleden alles gedaan om de Waarheid boven tafel te krijgen en vloog zelfs naar Amerika om een verklaring af te leggen over wat hem is overkomen.

De macht en de actie ligt nu bij de bevolking!


UVRM = Universele Verklaring van de Rechten van de Mens


In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) bij resolutie aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie.

De UVRM bestaat uit 30 artikelen:

https://www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-jou/betekenis-van-mensenrechten/wat-is-de-universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens


De bovenstaande Mensenrechten worden geschonden van Bart.

Bart zijn verhaal komt overeen met die van Paulus vindt hijzelf, (zie video):


Efeze is waarschijnlijk tijdens de eerste gevangenschap van Paulus in Rome geschreven, rond 60-62 n.C. (Zie Gids bij de Schriften, 'Brieven van Paulus', scriptures.lds.org.) In die tijd had Paulus huisarrest, maar hij mocht bezoekers ontvangen en het evangelie verkondigen (zie Handelingen 28:16-31).

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-apostel-paulus


Boodschap van Bart aan zijn 2 jongste dochters:

"Heel veel plezier bij Opa en Oma in Weert".Boodschap van Bart aan zijn oudste dochter:

"Ik hou van je en ik mis je en ik hoop dat alles goed met je gaat".

Hou vol Bart, wij steunen jou!


Stuur Bart een kaartje of brief, om hem een hart 💙 onder de riem te steken, vergezeld van een paar fijne woorden die hem Kracht gaan geven om de strijd in zijn erkenning voort te kunnen zetten in de tijd dat hij zit opgesloten in de gevangenis.

Laten we allemaal bidden en onze Gedachtekracht voor Bart in gaan zetten, zodat Bart eerder vrij komt of ten laatste op 04-01-2023, wanneer zijn advocaat, (Gerald Roethof), een schorsingsverzoek doet tot directe vrijlating.


Postadres voor kaartjes en brieven:

PI Zutphen
Bart van Well (Reg.nr. 913113)
Afdeling A - Cel 37
Verlengde Ooyerhoekseweg 21
7207 BJ ZUTPHENFinanciële bijdrage

Het huidige Mytelionummer van Bart van Well in de PI Zutphen is: 30564462

Voor als U Bart een financiële ondersteuning wilt doen, zodat hij tijdens zijn detentieperiode (tot 02-02-2024) naar buiten kan bellen, shag kan kopen en fruit en gezond kan eten. Tijdens de detentieperiode ontvang je namelijk geen uitkering en ben je afhankelijk van financiële ondersteuning van familie en vrienden.

Gebruik dan de onderstaande link wanneer U een bijdrage wilt doen.

https://www2.mytelio.nl/Topup/AnonymousTopup


Uw hulp en ondersteuning is erg gewenst!

Uw hulp en ondersteuning is zeer gewenst, zodat Bart van Well niet alleen staat in zijn strijd om erkenning te krijgen over de corrupte en satanische (r)overheid, die zelf betrokken zijn bij zeer grote en smerige zedenmisdrijven.

Doe zelf ook onderzoek in deze grootste zedenzaak en doofpot van Nederland waar hoge topambtenaren en het koningshuis bij zijn betrokken!

Donatie

U bent tot niets verplicht, maar met een Donatie (klein of groot) kunnen wij onze Missie voortzetten. Naast Bart van Well (slachtoffer van seksueel misbruik) kunnen wij dan ook andere slachtoffers van mishandeling, seksueel misbruik en satanische rituelen ondersteunen door ze een stem te geven.

En kunnen wij tevens dit platform stapje-voor-stapje professioneler maken.

Dank jullie wel voor jullie steun!

Het delen van dit platform is ook fijn 💙

Geld inzamelen | Doneeractie.nl