Vertaal deze pagina naar:

Nieuwsbrief 17 november 2023

Beste Lezers,

Er doken in de gelederen geluiden op dat er op een Nieuwsbrief werd gewacht vanuit de Bart van Well Foundation. Welnu, daar is deze dan, onze eerste Nieuwsbrief van 17 november 2023.

In de loop der tijd zijn reeds veel blogs en artikelen geschreven, klik HIER. Ook werden veel pagina's aangemaakt met informatie voor hulpverleners en slachtoffers van seksueel misbruik. Het logo voor de Bart van Well Foundation werd ondertussen ook ontworpen (zie boven).

Bart van Well zit reeds vanaf september 2021 in de gevangenis en kreeg begin 2022 een ISD maatregel opgelegd door het OM. De ISD maatregel loopt op 2 februari 2024 af. Dan wordt Bart van Well op vrije voeten gesteld. Momenteel wordt gezocht naar woonruimte voor Bart en gekeken naar de vorm van begeleiding na het verlaten van de gevangenis. Bart zit momenteel 22 uur per dag alleen opgesloten in zijn cel. Per dag mag hij een paar uur zijn cel uit om zichzelf te verzorgen, wordt hij gelucht en mag en kan hij met de buitenwereld bellen, waar Bart regelmatig gebruik van maakt. Zodoende blijven wij op de hoogte van het wel en wee van Bart (klik HIER voor meer info over Bart). 

Het is een schande en onmenselijk dat een slachtoffer die slachtoffer is van een pedo netwerk, anoniem kroongetuige is van het Rolodex onderzoek en kroongetuige is in de Demmink zaak in de gevangenis behandeld wordt als een zware terrorist. Hopelijk breken er binnenkort betere en goede tijden aan voor Bart en ook voor alle andere slachtoffers die seksueel misbruik hebben meegemaakt in hun jeugdjaren. 

Op 22 mei 2023 werd een bijeenkomst georganiseerd door Mariëtte (slachtoffer van satanisch ritueel misbruik) in het hoge noorden van Nederland voor therapeuten en slachtoffers van seksueel misbruik en satanisch ritueel misbruik. Er was een mooie opkomst. De bedoeling van de bijeenkomst/landelijk netwerk was elkaar te versterken door middel van Licht, verbinding en Eenheid. Er werden mooie en nieuwe contacten gelegd.

Nagedacht wordt, in het verlengde van de bijeenkomst op 22 mei jl., een vervolg bijeenkomst te organiseren door onze stichting, (Bart van Well Foundation), speciaal voor hulpverleners, therapeuten, vertrouwenspersonen, slachtoffers van seksueel misbruik en andere disciplines , zodat zij verder kennis kunnen maken met elkaar en structuurmatige plannen gemaakt kunnen worden voor de toekomst. 

Locatie, datum en de agenda van de bijeenkomst worden nog nader bekend gemaakt middels onze website middels een Nieuwsbrief en een persoonlijke uitnodiging aan de betreffende mensen en disciplines zelf waar wij als stichting reeds contact mee hebben gelegd, waarvan een e-mailadres en/of telefoonnummer van bekend is.

Nadat op 8 juni 2023 de Bart van Well Foundation officieel als stichting werd opgericht door middel van het vastleggen van de oprichtingsstatuten bij een notaris werd direct daarna door het Bestuur een bankrekening aangevraagd bij twee verschillende banken, de ING bank en bij de ABN AMRO bank. De laatstgenoemde bank wees de bankrekening af zonder een reden van afwijzing op te geven.

De ING bankrekening is tot op heden nog steeds niet toegekend aan de stichting, daar de ING bank steeds weer met nieuwe vragen komt met lange tussenpauzes ertussen. Inmiddels is door onze website designer, op verzoek van Bart van Well, de privé bankrekening van Bart zelf op de website onderaan op elke pagina geplaatst, zodat iedereen die de stichting nu financieel wil ondersteunen hier de mogelijkheid voor heeft en dit eenvoudig middels een bankoverschrijving zelf kan doen. Maar ook daar ging de ING bank weer nieuwe vragen over stellen. Er wordt door de ING bank zeer specifieke vragen gesteld aan het Bestuur van de Bart van Well Foundation. Is de ING bank ergens bang voor? Het lijkt er wel op. De Bart van Well Foundation wil echter uitsluitend slachtoffers helpen en ondersteunen die seksueel misbruik hebben meegemaakt in hun jeugdjaren. That's it.

Na het toekennen van een officiële bankrekening door de ING bank aan de Bart van Well Foundation kan de ANBI status worden aangevraagd. Na het toekennen van de ANBI status kan het CBF keurmerk worden aangevraagd. Na de toekenning van het CBF keurmerk mag de stichting als erkend goed doel worden gepromoot in de media en kunnen er eindelijk visitekaartjes worden gemaakt. Nadat de visitekaartjes zijn gedrukt wordt het "Fight for Your Right project" verder vorm gegeven en wordt contact gezocht met diverse sportschoolhouders om het eerder genoemde project in de sportschool te introduceren.

Op 4 juli 2023 werd door de Bart van Well Foundation een WITTE MARS georganiseerd voor Bart van Well (slachtoffer van een pedo netwerk) en op 1 oktober 2023 werd een WITTE MARS georganiseerd voor Micha Kat (onderzoeksjournalist/klokkenluider). Deze beide bijeenkomsten werden georganiseerd door Max van den Berg en Dienie Kars, dank daarvoor. Nagedacht wordt om een WITTE MARS te organiseren voor Baybasin (politiek gevangene). Baybasin heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen.

Op het ogenblik komen er allerlei goede initiatieven vanuit de bevolking. 

Zie de link hieronder.

https://revive.nl/locatie-in-zicht-voor-hulp-aan-overlevers-van-ritueel-misbruik/

~Tot zover onze Nieuwsbrief.

Hartelijke groeten van het Bestuur van de Bart van Well Foundation en schrijver van de Nieuwsbrief, 

Dienie Kars (Ambassadrice van de Bart van Well Foundation).