Vertaal deze pagina naar:

MELDPUNT ONRECHTMATIGE UITHUISPLAATSINGEN

03-02-2023

De Toeslagenaffaire heeft ontzettend veel schade aangericht bij duizenden gezinnen in Nederland!


Niet alleen zijn gezinnen financieel ernstig gedupeerd geraakt, ook zijn meer dan 1675 kinderen onrechtmatig uit huis geplaatst. Zowel politici als bekende Nederlanders spreken hun afschuw uit over deze gang van zaken.

Wij schieten te hulp met Meldpunt Onrechtmatige Uithuisplaatsingen.

Middels dit platform zullen de professionals van BC-LEGAL, voorheen bekend onder de naam CoronaJurist, tot het uiterste gaan om het onderwerp Onrechtmatige Uithuisplaatsingen op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Daarnaast achten wij het absoluut noodzakelijk de druk op te voeren richting Jeugdzorg die ouders verbiedt zich uit te spreken via de media.

BC-LEGAL verzoekt ouders, maar ook gedupeerde kinderen zich te melden.

Meldpunt ► https://businesscase-legal.nl/meldpunt-staatsontvoeringen

Nadat BC-LEGAL en Nederland in Verzet bovenstaande berichtgeving online hadden geplaatst werd alles verwijderd. Ook werd het Twitter account tijdelijk geblokkeerd.

1675 verdwenen toeslagen kinderen zijn te belangrijk om in de doofpot gestopt te worden!


Oproep aan ouders!


Beluister de onderstaande video en oproep op Instagram.

Vanuit meldingen zijn ze erachter gekomen dat er kinderen door de rechter teruggeplaatst moesten worden, maar dat dit niet is uitgevoerd. Ze vragen zich nu daarom af waarom de politie hier niet bij betrokken wordt, zodat er een extra partij toeziet op uitvoering.

De politie werkt voor de corrupte staat. De politie is er om de burger aan te pakken. Nederland is vanuit de kern kapot, omdat we ons laten regeren door globalisten die zelfs onze "koning" laat bukken.

Video ► https://www.instagram.com/p/CnAUJO2rkyD/

Meldpunt

Onrechtmatige

Uithuisplaatsingen


In de volksmond ook wel 'Staatsontvoeringen' genoemd... Een groot schandaal wat niet alleen in Nederland een veel besproken onderwerp is, maar inmiddels ook is opgepakt door buitenlandse media.

BC-LEGAL wil helpen.

Het doel van het Meldpunt is het maken van een inventarisatie om als onafhankelijke partij in kaart te kunnen brengen hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Het Meldpunt is bedoeld voor gedupeerde ouders, maar ook niet te vergeten uit huis geplaatste kinderen.

Ook willen wij hulpverleners oproepen zich bij ons te melden. Wij zien onder andere Jeugdzorg als onderdeel van het probleem, maar sterker nog, mede dankzij hun zwijgen wordt het in stand gehouden.

Meldpunt ► https://www.businesscase-legal.nl/meldpunt-staatsontvoeringen