Vertaal deze pagina naar:

IN LIEFDE EN VREDE VERZAMELEN VOOR BART VAN WELL OP ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 OM 15.30 UUR BIJ DE GEVANGENIS (PI ZUTPHEN)

16-11-2022


Vele mensen met een liefdevol hart ❤️ sluiten zich aan in verband met het Welzijn van Bart van Well, om hem steun te bieden!Bart van Well heeft nog een lange rit voor de boeg...

Tot 02-02-2024 zit Bart in de gevangenis in verband met een opgelegde ISD maatregel.

De 2 jaar extra kreeg Bart opgelegd vanwege 3 eerdere detenties.
Samenkomst Parkeerplaats en in het Groene gebied voor de gevangenis (PI Zutphen).

Wanneer? Op 19-11-2022 vanaf 15.30 uur tot ...........?  We zien het Well...

Lees dit artikel verder voor meer informatie.


In Liefde & Vrede ❤️


Namens de Bart van Well Foundation willen wij een ieder hartelijk bedanken die Bart van Well, de Foundation en andere slachtoffers van seksueel misbruik ondersteunen.

We zijn erg blij met de ondersteuning van Bart van Well.


Wij bedanken tevens alle supporters, jong en oud, die Bart een warm hart toedragen ❤️

*** Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid op 13 november 2022 ***

(Zie foto's hieronder)


We proberen elke week een grotere opkomst te krijgen als de vorige week, zodat er straks een groot Vrijheidsleger van mensen met een goed hart ontstaat die Bart van Well ondersteunen en een hart onder z'n riem willen steken.

Impressie Samenkomst op 13 november 2022

Verzamelplaats 19-11-2022


PI Zutphen, Verlengde Ooyerhoekseweg 21, Zutphen
PI Zutphen, Verlengde Ooyerhoekseweg 21, Zutphen

Er wordt een grotere opkomst verwacht als de vorige keer.


We treffen ons aan de voorzijde van de PI (geheel links op de foto). Nog een stukje daarvoor is ruimte om te parkeren en ook aan de overkant van de weg kun je parkeren (vanaf de gevangenis gezien).

Iedereen is Welkom die Bart een warm hart toedraagt.


Adres: Verlengde Ooyerhoekseweg 21

7207 BJ ZUTPHEN

 (Provincie Gelderland)


Breng zelf wat versnaperingen + lekkers mee en veel mooie hartjes!

❤️ ❤️ ❤️

❤️ 19 november 2022 ❤️


Dicht bij Gods Nieuwe Wereld!

Marcus 12:28-37

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." En daarna komt dit: "Heb uw naaste lief als uzelf."

Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' De schriftgeleerde zei tegen Hem: 'Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.' Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: 'Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de messias een zoon van David is? Zelf heeft David, sprekend door de heilige Geest, gezegd: "De Heer sprak tot mijn Heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'" David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?' De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem.

Bron bijbeltekst: https://debijbel.nl/leesplannen/bijbelleesrooster-2021/15816


De mensen in de tempel horen graag over Gods nieuwe wereld. Vaak willen ze weten wat ze moeten doen om daar bij te horen. Misschien wil de Schriftgeleerde daarom weten wat de belangrijkste geboden zijn.

Alle wetten van God zijn samen te vatten tot deze twee:

Heb God lief, boven alles, en anderen als jezelf.

Hij benadrukt ook dat er maar een God is.

Als Jezus dat beaamt, is hij gerustgesteld.

Jezus voegt er echter aan toe dat David sprak over een Heer als zijn God.

Die Heer - dat is Jezus!Bart van Well wilde deze foto er graag bij, at your Service!
Bart van Well wilde deze foto er graag bij, at your Service!


Hoe probeer jij meer te begrijpen over Gods nieuwe Wereld?


Liefde overwint alles ❤️

RESCUE


Dit nummer zal tijdens de Support actie speciaal voor Bart en andere slachtoffers worden afgespeeld.


DONATIE


U bent tot niets verplicht, maar met een Donatie (klein of groot) kunnen wij onze Missie voortzetten. Naast Bart van Well (slachtoffer van seksueel misbruik) kunnen wij dan ook andere slachtoffers van mishandeling, seksueel misbruik en satanische rituelen ondersteunen door ze een stem te geven.

En kunnen wij tevens dit platform stapje-voor-stapje professioneler maken.

Dank jullie wel voor jullie steun!

Het delen van dit platform is ook fijn 💙